Категория 4г-6г

Възпитанието и предучилищната подготовка на хлапетата.

Възпитание на децата

Възпитанието е създаване на навици и изграждане на ценностна система у детето, благодарение на които то да развие пълния си потенциал, за да умее като възрастен индивид да се справя с предизвикателствата на живота самостоятелно, да живее в хармония със…

Тематични игри за деца до 6г.

Във възрастта от 3 до 6 години, децата започват да играят тематични игри. Най-общо тези игри се делят за момичета, за момчета и универсални. Момчетата харесват теми за полиция, пожарна, строителство и други мъжки професии, теми от филми, теми за…

Мисловно развитие на детето от 4 до 6 години

Децата, преминават през различните етапи на развитие, проявяват различни интереси и потребности, различни неща ги привличат. През всеки етап се развиват определени способности у детето, които се надграждат и усъвършенстват в следващите етапи на развитие. След 3 годишна възраст първичните…

Детето тръгва на детската градина

Детската градина е форма на образование за деца от три до шест години. Тя служи за преходен период между дома и началото на официалното образование. В детската градина детето се социализира, привиква към методите на обучение по лесен и забавен,…

Децата от 4 до 6 години

Децата от 4 до 6 години са поотраснали, с тях може да се говори и да бъдат убеждавани. Те обичат да подражават и за да се възпитават правилно е достатъчно да бъдете добър пример за тях. Децата в тази възраст…

Малкият стопанин на нашия дом

Има ли дете у дома, цялото жизнено пространство започва постепенно да се променя и адаптира към потребностите му. И дори детето да си има стая с всичко необходимо  в нея,  постепенно то ще маркира всяко ъгълче в дома. И според…

Защо децата хленчат?

Едно от най-полезните открития, които детето прави в най-ранна възраст, може да се формулира така: „висок ефект на въздействие на хленченето върху психиката на възрастните“. Монотонните звуци, повтарящи се в течение на десет минути, са в състояние да хипнотизират родителите…

На какво учат играчките?

Често делим играчките на развиващи и обикновени. Една от най-удивителните способности на детето е, че се намира в непрекъснат процес на обучение. Всички обекти, които го обкръжават, са като учебни пособия за него. Психолози твърдят, че не съществуват „обикновени“ играчки.…

Идеи за незабравим детския рожден ден

Децата на 3-4 години все още не са активни участници в рождените дни, а по-скоро са наблюдатели, затова и е добре на празника да има някакво шоу. Например може да бъде мини куклен спектакъл с наличните играчки у дома или…

Влиянието на рекламите върху развитието на детето

На родителите им се струва, че рекламите по телевизията запълват речниковия запас на детето и развиват паметта му. Реалността обаче е друга – хлапетата са привлечени единствено от ярките образи и простия сюжет. И освен това рекламите не носят отговорност…