Детето тръгва на детската градина

blankДетската градина е форма на образование за деца от три до шест години. Тя служи за преходен период между дома и началото на официалното образование.

В детската градина детето се социализира, привиква към методите на обучение по лесен и забавен, учи се да стои на едно място и да слуша внимателно, както и да изпълнява задачи. В детската градина детето придобива умения да си служи с молив, четка и бои, пластелин, усвоява различни художествени техники. Там има спортни занимания и игри, пиеси, стихчета, песни и гатанки. Под формата на образователни игри детето учи различни неща, които развиват психическите и физическите му умения и са добра основа както за тръгването му в училище, така и във всяка сфера на живота.

Детето е било у дома център на вниманието, в детската градина е поставено наравно с другите деца. Похвалите и наказанията го представят в определена светлина пред другите деца. Това ще го накара да преосмисли поведението си като цяло.

Ако до този момент детето не е посещавало ясла, то с навършването на 3 годишна възраст изниква въпросът, ще се приспособи ли към тази голяма промяна. До 3 годишна възраст детето е имало нужда да бъде с родителите си. След като навърши три години, то се интересува все повече от заобикалящия го свят и от своите връстници. Склонно е да се отдели за известно време. Започнало е да прави много неща само – да се храни, да се облича, да ходи до тоалетната.

Малко са децата, които не срещат никакви проблеми при постъпването в детско заведение. Дори и най-общителното дете може да бъде уплашено, когато за първи път да се озове сред съвсем непознати хора. Нормалната адаптация към детската градина може да продължи от една седмица до 1 месец.

Детската градина е един необходим етап в развитието на детето за да бъде по-подготвено за постъпване в училището.