Какво означава да бъдеш добър родител?

blankПреди години задачата на родителите е била да нахрани и отгледа децата. И задачата да бъдеш добър родител лесно се е решавала: осигуряване на храна и дрехи според възможностите, следене за спазването на определени правила, спазвайки законите на обществото, към което принадлежат. Днес от всички страни добавят нови определения и изисквания за добрия родител.

Основите на отношенията с мама и татко и отношението към мама и татко се поставят още в ранна детска възраст. Много от мислите ни за себе си, за хората и за живота се определя от този опит. Но парадоксът е в това, че за всяко хлапе в ранното му детство няма лоши мама и татко, те за него са най-добрите, други не му трябват. И малчуганът вярва безпрекословно на това, готов е да го демонстрира („Мама е най-добрата!“ или „Моят татко е най-добрият“) и очаква потвърждение на това. И ако родителите, грешейки и ядосвайки се, не винаги знаейки как да се държат, дават на детето увереността, че ще се справят, ще се разберат, дори и не веднага – те наистина са най-добрите за него. Детето се чувства добре и светът му е стабилен. То чувства, че възрастните знаят какво да правят в този сложен живот.

Но в момента, в който мама и татко започнат твърде много да се стараят да правят нещата правилно, да се тревожат за всяко непредвидено събитие в живота на отрочето си, то се чувства заложник на родителските проблеми. Хлапето започва да си мисли, че родителите са добри, но заради него им е тежко, той ги натоварва. Да живееш с усещането, че носиш неприятности и си в тежест не е никак лесно.

Може би е по-добре да оставите настрана абстрактната идея за добрия родител и да се опитате да бъдете просто майка или татко на това дете (или деца). Ние сме живи хора и в момента, в който станем родители, мозъкът и тялото ни започват да работят над тази роля, смесват опита на нашите родители и нашия собствен опит. Постепенно се добавя любовта и родителската интуиция.

И ако не изискваме от нас си чудеса, а се вслушваме в себе си и в малкото човече до нас, ако се съгласим, че не отглеждаме собствено вечно дете, а друг бъдещ възрастен, който има право да прави с живота си каквото реши, ще сме добри негови родители и щастливи хора.

Ако наистина вярвате, че от поведението на първолака зависи целия негов бъдещ живот в обществото, опитайте се да се успокоите и помислете, да не сте попаднали в капана „добър родител за училището, роднините, съседите и приятелите“, за пред хората.

Станете най-добрите мама и татко за единственото (единствените) на света. На тях трябва да им е удобно да се движат по потока, наречен живот. В променящия се свят това е единственият стабилен и продуктивен начин да бъдем родители.