Бременна съм…Какво да правя?

blankБременна съм…Какво да правя? Тази мисъл в неочакван момент, вълнува почти всяка жена. Усещането е странно, нереално, плашещо и пораждащо мечти, независимо дали е за първи, втори или пореден път. Но какво наистина да направи жената, когато разбере?

Какво да направи жената, когато разбере, че е бременна зависи от няколко неща:

Как е установена бременността?
Ако бременността е само предположение, тоест тя е установена от симптомите, специфични при бременност / закъснял цикъл и сутрешно гадене/, то следва да се направи тест за бременност. Ако жената не знае на кой тест за бременност да се довери, може да опита с няколко, според финансовите си възможности. Ако тестът е положителен, жената със сигурност е бременна, ако тестът е отрицателен, това не гарантира, че не е бременна.
Още същия или на следващия ден, жената трябва да си запише час за гинеколог. Не бива да отлага, защото е важно бременността да бъде установена от специалист и бременната жена да бъде насочвана правилно, според здравословното си състояние и спецификата на бременността си.

Какъв е темпераментът на жената?
Ако жената е по-спокойна и уравновесена, тя може да вземе лист и молив и да запише всички аспекти в живота си, които ще се променят при евентуална бременност.
Ако жената е чувствителна, емоционална или неуравновесена, тя спешно се нуждае от човек, с който да сподели.

Какво е здравословното й положение?
За здравата жена нещата най-вероятно ще са наред. Ако жената обаче има проблеми със здравето, веднага трябва да се обърне към лекар. При всички случаи трябва да се спрат цигари и алкохол, ако жената има такива навици. Трябва да се промени двигателният и хранителният режим. Да се избягва стрес и вредна среда.

Какво е семейното й положение?
Ако жената е омъжена и това е очаквана бременност, всичко е в реда на нещата.
Ако жената обаче не е омъжена или пък бременността е в резултат на случаен контакт, тя трябва да помисли какво да каже на бъдещия баща и да го потърси след това.

Коя по ред бременност е това?
Ако жената е бременна за първи път, тя вероятно е неопитна и има нужда от подкрепа и напътствия от жена, на която има доверие -майка, приятелка, баба, личната лекарка. Ако жената вече е раждала, тя има някакъв опит и вече знае на кого да се довери в този специален за нея момент. Все пак трябва да знае, че всяка бременност е индивидуална и може да протече по различен начин, но при всички случаи, жената ще има нужда от подкрепа.

За някои жени основният въпрос е дали да задържат или махнат детето. Това е наистина сложен въпрос и не е необходимо да се решава в първия момент, а след изпълнение на горе описаните стъпки и добро обмисляне с близките си хора.

Независимо какви са обстоятелствата от момента в който жената установи „Бременна съм“, това ще промени животът й. И ако жената се погрижи правилно за себе си и детето, тази промяна ще е за добро.