Първия преглед при гинеколога

blankПървия преглед при гинеколога, младата жена трябва да направи още през пубертета. Много жени обаче оставят тази неприятна процедура за момента, в който разберат, че са бременни. Така наред с другите страхове, добавят още един, защото всяко ново нещо е плашещо.

Ако все пак случаят е такъв, жената трябва да прояви смелост и максимално бързо да си запише час за гинеколог и да го посети. Окончателното установяване на бременността, провеждането на профилактични изследвания и съветите на специалиста, са жизнено важно за бъдещата майка и нейното дете.

Как да избера подходящ гинеколог?

Първо гинеколога трябва да е добър специалист. Днес има предостатъчно информация за да се проучи. Освен това препоръката от приятелки или пък от опитни жени, често е добър вариант.

За някои жени е важен полът на гинеколога. В това отношение всяка жена трябва да избере мъж или жена за свой гинеколог, според това при кого ще се чувства по-спокойна и сигурна.

За по-чувствителните жени е важен и характерът на лекаря. По време на бременност, те стават още по-чувствителни и се нуждаят и от подходящо внимание и подход. Затова, ако има избор, бременната жена може да избере и гинеколога с по-приятен за нея темперамент и подход.

За някои жени, които не обичат да спазват правила, пък трябва да осъзнаят, че за доброто на детето се нуждаят от по-строг наблюдаващ лекар, който да им налага дисциплина.

След избора на специалист, той трябва да се посети в най-кратък срок. Понякога бременната жена, поради несигурност или каприз, сменя няколко гинеколога за да намери най-добрия. Този избор е възможно да е субективен, но в края на краищата бременната жена, трябва да се чувства спокойна със своя лекар.

При първия преглед бременната жена трябва да има придружител. Хубаво е това да бъде партньорът й или пък майка й, приятелката или човека, когото е избрала да я подкрепя.

Подходящо облекло за прегледа са пола и блуза и обувки, лесни за събуване. Хубаво е да се носят и салфетки, защото след ултразвука те вечно не достигат.

Помолете гинеколога да ви запише съветите, да ви даде брошура или пък сами си записвайте на лист или диктофон, какво ви съветва.