Професионално ориентиране на децата

blankКогато порасна искам да стана….

Първите мисли на детето, за бъдещата му професия се появяват, когато то  изпитва симпатия към някоя дейност на възрастните. При всяко дете интереса се проявява  по различно време, примерно от 3 до 5 години. Обикновено детето избира сред най-често срещаните професии.

Има  разпространени модели, през който минават повечето деца: Момчетата искат да станат шофьори, а момичетата балерини. Това разбира се не е същинско избиране на бъдеща професия, а израз на разпознаване на полова идентичност. Възможно е малък брой от децата, заявили тези първи желания за бъдеща професия наистина да я осъществят, но много деца в последствия променят желанията, а по-късно и целите си за професионална реализация.

Родителите са първите хора, които внушават на детето половата му принадлежност. По традиция на момичето се дава кукла и играчки свързани с игра на кукла,  а на момчето количка и играчки за мъжки занимания. Ако случайно детето посегне към играчка характерна за другия пол, родителите го пренасочват.

Родителите трябва да внимават с личните си амбиции. Всеки родител иска детето му да успее в живота и предпочита за него престижни професии. По-амбициозните родители целенасочено  тласкат детето  към определена професия. Ако детето има заложби за нея и му харесва, един ден то наистина ще е успял човек. Но ако детето няма умения и не харесва избора на родителите си, тогава  възникват конфликти и детето е нещастно.

Има и семейства, в които се следва фамилна професия – лекари, адвокати, музиканти спортисти и т.н., било то заради средата, гените или натиска на родителите, децата следват техните професии.

Понякога желанията и заложбите се различават. За някои професии се искат определени физически дадености,  умения или светоусещания за да могат да се практикуват успешно. За някои професии се изискват сръчност, сила и различни физически умения, а за други интелект, концентрация, въображение и много други умствени способности. Има професии за които е необходим талант, за други физическа красота. Ако детето много иска, но няма нужните качества, не че не може да придобие желаната професия, но ще му трябват много пъти повече усилие, и няма гаранция за успех. Има амбициозни деца, които само от съвсем малки знаят какво искат, полагат усилие и накрая постигат целта си.

За да подготвим децата си за успех в бъдещата им професия, трябва да умеем да ги наблюдаваме, да усетим заложбите им обективно, да чуем желанията им и само внимателно да ги насочваме и подкрепяме в техните избори.