Мисловно развитие на детето от 4 до 6 години

blankДецата, преминават през различните етапи на развитие, проявяват различни интереси и потребности, различни неща ги привличат. През всеки етап се развиват определени способности у детето, които се надграждат и усъвършенстват в следващите етапи на развитие. След 3 годишна възраст първичните форми на мислене и особено „игровото мислене” достигат своя връх. Това е времето, в което детето, открива външната реалност, която е независима от него и осъзнава, че  трябва да се съобразява с нея, ако иска да задоволи потребностите си. До този момент за да постигне нещо е подражавало, докато вече разбира важността на положените от него усилия. През този период детето иска да бъде като възрастните. За него възрастните са хора, които могат да правят всичко, а и често му се казва…“Като станеш голям. И то се опитва да порасне , като полага усилия за това. То ходи навсякъде, иска всичко да пипне, да види, да разбере. Често задава въпроса „Какво е това?”, пита и се опитва да разбере за какво служи определеният предмет и как може да го използва. Вече е ориентирано към резултата, към поуката от действието. Може безброй пъти да попита „Защо“, докато получи отговор, който да го удовлетвори. Понякога тези безбройни въпроси са изтощителни за възрастните, но щом детето продължава да пита, значи не е получило необходимият отговор. В различни видове игри, учене, труд, общуване, потребността от мисловна активност  се увеличава, а с това се допринася за развитие на мисловните възможности.

От четвъртата година нататък се очертава едно по-реалистично и обективно поведение, което по време на шестата година ще бъде толкова дълбоко, че детето ще може да надмине простата дейност на играта и да преследва обективни цели, които не зависят само от неговото удоволствие. Ако детето е било насочвано правилно през този период, то ще може в голяма степен самостоятелно да разсъждава върху причинно-следствените връзки. На 6 години, детето ще има основата на своята мислеща личност, върху която да се развива в следващите етапи на развитие.