Децата от 4 до 6 години

blankДецата от 4 до 6 години са поотраснали, с тях може да се говори и да бъдат убеждавани. Те обичат да подражават и за да се възпитават правилно е достатъчно да бъдете добър пример за тях. Децата в тази възраст се ръководят от емоциите, които изпитват. Способни са обмислят своите действия, и те зависят от мнението на околните. Много се нуждаят от одобрение и похвала.

Играта има водеща роля в развитието на познавателните процеси. На три години все още не различават винаги фантазия и реалност, но след тази възраст, с насочвещи разговори започват да разбират разликата.

В този период постепенно действията придобиват съзнателен характер. Детето на 4 годинки вече не отделя толкова време в разглеждане и изучаване на предмета, а го използват по предназначение. Игрите са все по-сложни като сюжет и изпълнение. Всяко видяно отношение, изживяна емоция и жадувана фантазия биват превръщани в ролеви игри.

На около 4 години е възможно детето да има тежък период, в който се инати, не слуша, плаче безпричинно, опитва се да се налага, нарушава забрани. Това е временен период при изграждането на характера и отминава.

От 4 до 5-годишна възраст децата осъзнават, че реалността е по-сложна, отколкото са очаквали, че има изненадващо много връзки между нещата и задават безброй въпроси за да опознаят всичко това. Запомнят голямо количество информация, но и също така бързо я забравят.

В тази възраст вече започват да възприемат какво е добро и лошо и е възможно да разберат определени морални норми. Все пак не ги съдете строго, все още са малки деца и тепърва навлизат в тази материя.

Детето е личност от самото си раждане, но в периода от пет до шест години то вече оформено, като характер, проявило е своите таланти и интереси, своя темперамент и способности. Както казват първите седем години са най-важните в живота на човека. Така, че в предучилищна възраст е последна възможност да се коригират някои особенности в характера и навиците на детето. Възпитанието на децата от три до шест години е много важно, затова си струва усилието и времето, което се влага в него.