Детето не споделя играчките си

blankПонякога детето не иска да споделя играчките си с други деца. В периода около три години детето търси своето място сред другите, опитва се да разбере принадлежността на вещите и да съхрани тези, които смята за свои. За малките деца е  трудно и да разберат каква е идеята на това споделяне, щом безброй неща им се отказват и забраняват да се пипат с обяснението „Не е твое“. В детското съзнание се изгражда модела: „Мога да пипам своите неща и другите не трябва да ми ги пипат!“ .

Затова внимавайте какви обяснения давате на детето, когато му забранявате нещо, както и  когато го насърчавате да споделя. Не го карайте насила да дава играчките си, нито пък му казвайте, че е лошо дете. Трябва да му показвате с много търпение и любов как да общува с другите.  Та то е само няколко години на света, за разлика от нас, които често не знаем как да си поделяме нещата.

Личният пример ще бъде добро начало за детето ви да се научи да дава играчките си. Когато ви поиска нещо, вие му го дайте и му обяснете, че ето, тази вещ е ваша, но вие я споделяте с него. Когато похапвате нещо, го попитайте него или друг член от семейството иска ли да опита също.

Детето ще вижда споделяне и радостта от това и ще иска да  да подражава за да я изпитва и то.

Играйте заедно с детето и използвайте изрази като „Искаш ли да си играем заедно с тази играчка“. Покажете му ползите от споделянето. Добре е да го научите, че когато то дава своите вещи, в замяна също ще му дават предмети, с които то да си поиграе. Така постепенно детето ще се отпусне и започне да споделя играчките си.