Възпитание на децата

blankВъзпитанието е създаване на навици и изграждане на ценностна система у детето, благодарение на които то да развие пълния си потенциал, за да умее като възрастен индивид да се справя с предизвикателствата на живота самостоятелно, да живее в хармония със себе си и с околните и да постига успехи.

Първите 7 години са важни не само за емоционалното, но и за интелектуалното развитие на детето. Интелигентността на възрастния индивид се определя, освен неговите заложби, също и от типа и интензивността на интелектуално стимулиране, което е получавал в детството си. За правилното възпитание на детето е важна средата в която се възпитава, личният пример и усета за неговата индивидуалност. Във възпитанието трябва да има баланс между дисциплината и проявата на близост. И двете трябва да се правят с любов и разбиране за всяка контректна ситуация. Като цяло детето трябва да се чувства обичано, разбирано, подкрепяно, а мерките за дисциплина прилагани с усет и цел, детето да осъзнае поведението си и да го коригира.

Важно е изграждането на правилна себе-представа на детето и представа за света, в който живее: Кой съм аз? На какво съм способен? Добър ли съм или лош? Мога ли да успея? Мога ли да се справям с трудности? Харесван и обичан ли съм или мразен? Хубаво или лошо място е света, в който живея? Мога ли да разчитам на помощ и подкрепа от околните или трябва сам да се справям? Представа на детето за себе си и за заобикалящата го среда се заражда и развива още в ранна възраст и оказва влияние върху целия му живот.

Макар всяко дете да е различно и уникално, всички деца преминават през определени етапи на развитие. През първите пет години тези етапи са много забележими. Всяко дете преминава през тях, но и всяко ги изживява по собствен начин и със собствен ритъм.

Времето за преминаване през всеки етап е различно за всяко дете. Не можете да ускорите преминаването през етапите и не се опитвайте насила да го правите. Всеки етап осигурява основа за следващия и трбява да оставим детето да премине естествено през всеки един от етапите си на развитие, колкото и мъчителни да са някои от етапите за нас родителите. Нашата роля на родители изисква да се намесим деликатно, като напътстваме и помагаме на детето си, така че то да развие своя потенциал, да не излага себе си и околните на опасности и да поддържа хармонични отношения с близките си.